INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rondo.cz s.r.o.
se sídlem: Nepravidelná 329/9, 102 00 Praha-Štěrboholy
IČO: 24247286, DIČ: cz24247286
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 196838
(dále také jen „Rondo.cz“)

V následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace, které jsou důležité pro správné pochopení uděleného Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely společnosti Rondo.cz, s.r.o.

Rondo.cz již dnes zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Tyto souhlasy jsou udělovány prostřednictvím schválení podmínek užívání služby umístěných na stránkách www.rondo.cz Vzhledem k požadavkům nové evropské legislativy pro oblast ochrany osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679) zůstávají tyto souhlasy v platnosti pouze do 24. 5. 2018. Tento nový souhlas od Vás potřebujeme, abychom i po tomto datu mohli zajistit nabídku našich služeb a produktů, které jsou pro Vás šité na míru, a naopak Vás nezahlcovali nabídkami, které by Vás nemusely zaujmout.

Vzhledem k tomu, že tento souhlas je účinný až od 25. 5. 2018, jeho udělení nemá vliv na dosavadní marketingové souhlasy, které jsme od Vás případně získali již dříve. V tomto dokumentu naleznete pouze informace týkající se konkrétně tohoto souhlasu.

V dokumentu je vysvětleno:

 1. Jaké informace zpracováváme pro marketingové účely?
 2. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?
 3. Pro jaké účely tento souhlas udělujete?
 4. Komu souhlas udělujete?
 5. Kdo může Vaše údaje zpracovávat?
 6. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?
 7. Jak můžete svůj souhlas odvolat?
 8. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?
 1. Jaké informace zpracováváme pro marketingové účely
  • Je pro nás důležité, abyste věděl/a, jak Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme. Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: kontaktní údaje, jméno a příjmení, (u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), informace o důvěryhodnosti, informace ze záznamů interakce mezi Vámi a námi, transakční údaje, informace o využívání produktů a služeb, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte a údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran.
  • V následující části Vám přiblížíme, o jaké osobní údaje jde, včetně příkladů:
   • Kontaktní údaje

    • Zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail jsou nezbytné k tomu, abychom Vám byli schopni naši komunikaci doručit. Jinak byste se nemuseli o naší nabídce dovědět.
   • Základní identifikační údaje

    • Zejména jméno, příjmení, případně IČ a adresa podnikání jsou pro nás důležité, abychom měli jistotu, že kontaktujeme skutečně tu správnou osobu. Navíc bychom Vás rádi oslovovali Vaším jménem.
   • Přímé kanály, data z internetového prohlížeče a aplikací

    • Užíváním prostředí Internetu a návštěvou stránek www.rondo.cz, automaticky odesíláte IP adresu svého počítače. Umíme tedy detekovat číslo sítě a podsítě, ve které se nachází Váš počítač. Pokud jste ve svém prohlížeči povolili ukládání tzv. cookies, jejich prostřednictvím k nám posíláte další informace, například o stránkách, které navštěvujete, o uživatelských předvolbách na Vašem počítači apod. Z logů, kde se také z bezpečnostních důvodů zaznamenávají informace o Vaší aktivitě na webových stránkách, umíme odečíst délku jednoho přihlášení, úkony, které jste na webových stránkách prováděl/a, a také informace o údajích vyplněných do formulářů. Pro optimální zobrazení našich webových stránek a služeb využíváme informaci o Vašem operačním systému (například Windows nebo macOS), jeho verzi a technická data o zařízeních, ze kterých se přihlašujete (například typ Vašeho chytrého telefonu). To nám pomáhá neustále vylepšovat naše služby a přizpůsobovat je Vašim technickým možnostem.
   • Geolokační údaje

    • Jde o údaje, které přesně identifikují GPS souřadnice (nebo adresní bod) konkrétního místa. Z logů do uživatelského účtu na Rondo.cz odečítáme Vaši polohu při přihlášení. Geolokační údaje také využíváme při návštěvě našich internetových stránek, abychom Vám podle Vaší aktuální polohy nabídli kontakt na nabízené služby ve Vaší blízkosti.
   • Informace o využívání produktů a služeb

    • Pro lepší cílení v našich kampaních využíváme informace o tom, jaké služby čerpáte, s jakými podmínkami, zda je pořád využíváte, nebo jste je zrušil/a. Víme, jak často se přihlašujete do svého uživatelského účtu a jestli jste v jeho prostředí provedl/a nějakou akci nebo jste se po chvíli odhlásil/a.
   • Interakce s Rondo.cz

    • Abychom předešli tomu, že Vás budeme kontaktovat vícekrát ze stejného důvodu, zaznamenáváme si informace o kontaktech mezi Vámi a námi. Jde zejména o údaje, jako je datum (případně čas) kontaktu, jeho důvod, a jestli jste kontakt inicioval Vy sám, nebo my. Týká se to kontaktů přes všechny kanály, zejména přes telefon, chat, pošta, e-mail, nebo přes internetovou, nebo mobilní aplikaci, GoogleID, nebo AplleID. Je to z toho důvodu, abychom Vám nabídku, která Vás neoslovila, nenabízeli znova a lépe se tak orientovali ve Vašich potřebách.
   • Informace ze sociálních sítí

    • Při realizaci našich marketingových kampaní pracujeme například i s Facebookem („FCB“). Data, která zveřejňujete na svojí hlavní stránce, u nás neskladujeme, ale využíváme je k lepšímu zacílení našich kampaní prostřednictvím služby od FCB, tj. FCB je pro nás jen kanálem k oslovení s přidanou službou zacílení. Například do aplikace FCB předáme e-mailové adresy našich uživatelů a spárujeme je s e-mailovými adresami, které uvádějí uživatelé na svých FCB profilech. Pokud nalezneme shodu, na tyto uživatele se aplikují další filtry, které si v aplikaci nadefinujeme. Výsledkem je, že těmto FCB uživatelům se na jejich stránce zobrazí naše reklama. Současně využíváme i FacebookID, který napomáhá identifikaci účtu. Podobně to funguje i s jinými sítěmi, například Skype, nebo LinkedIn.
   • Transakční údaje

    • Zejména se jedná o čísla Vašeho účtu, jméno majitele účtu, čas a výši provedené platby. Tyto údaje jsou nutné pro zaslání výher ze soutěže Rondo.cz.
   • Průzkumy a uživatelské testování

    • Když připravujeme nové služby nebo chceme znát názor na naše stávající služby a reklamy nebo chceme zjistit, jaké služby by se líbily, ptáme se přímo vás, našich uživatelů, v různých výzkumech. U vývoje nových služeb provádíme tzv. uživatelské testování. Tyto testy nám umožní zjistit, zda je aplikace nejenom líbivá, ale že je také jednoduše ovladatelná.
   • Údaje, které o Vás zpracováváme za účelem plnění naší právní povinnosti

    • Jedná se o údaje, které primárně musíme sbírat, vyhodnocovat a uchovávat po stanovenou dobu, protože jde o plnění naší legislativní povinnosti. Jedná se např. o archivační povinnost podle různých zákonů regulujících oblast našeho podnikání. Na základě Vašeho marketingového souhlasu tyto údaje budeme moci zpracovávat i pro marketingové účely.
   • Údaje, které o Vás zpracováváme za účelem našich oprávněných zájmů

    • Typicky jde o údaje sloužící k zajištění bezpečného používání našich produktů a služeb, řízení našich rizik, posuzování důvěryhodnosti, předcházení a vyhodnocování možných podvodných jednání apod. Na základě Vašeho souhlasu tyto údaje budeme moci zpracovávat i pro marketingové účely.
 2. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?
  • Údaje zpracovávané v rámci souhlasu pocházejí z různých zdrojů. Nejčastěji je poskytne sám uživatel. Využíváme i další informace, které získáme o svých uživatelích v rámci naší činnosti, z veřejných zdrojů (například veřejné seznamy a rejstříky, internetové aplikace, sociální sítě, jiné veřejné informační zdroje) nebo od spolupracujících třetích stran. Všechny tyto údaje zpracovává společně s dalšími dále uvedenými subjekty a mohou být i vzájemně předávány mezi správci. Znamená to např., že informace, kterou o sobě poskytnete Rondu.cz, je pro marketingové účely k dispozici i ostatním společným správcům. Zároveň to znamená, že veřejně dostupné informace o Vás rovněž sdílíme.
 3. Pro jaké účely tento souhlas udělujete?
  • Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných spol. Rondo.cz, s.r.o. a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.
  • Se souhlasem uživatele zpracováváme jeho osobní údaje a jím sdělené údaje primárně s cílem vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb poskytovaných spol. Rondo.cz s.r.o. a spolupracujícími třetími stranami. Uživatel souhlasí s využíváním získaných kontaktů na uživatele pro účely šíření obchodních sdělení, která budou zahrnovat jak obchodní sdělení týkající se služeb Ronda.cz, tak výrobků a služeb třetích spolupracujících stran.
  • Naše uživatele nechceme obtěžovat zbytečnou a nevhodnou komunikací, proto shromažďované osobní údaje využíváme k tomu, abychom lépe poznali jejich potřeby a byli jim schopni nabídnout vhodné řešení. Může to být nabídka účasti ve spotřebitelských soutěžích, nabídka zboží a služeb Rondo.cz s.r.o a spolupracujících třetích stran, servisní komunikace, průzkum spokojenosti nebo připomínka životního jubilea.
  • Ke komunikaci s Vámi využíváme široké spektrum kanálů, zejména klasickou poštu, e-mail, telefon, push-notifikace v mobilním telefonu, SMS, zprávy (nebo také vyskakovací okna) na webových stránkách. Informace o využívání našich produktů a služeb, nebo produktů a služeb spolupracujících třetích stran pomáhají sledovat a neustále vylepšovat jejich kvalitu a udržet si přízeň svých uživatelů.
  • Samotnému použití informací předchází jejich zpracování, jedná se zejména o tzv. marketingové zpracování dat. Pod tím si můžete představit statistické a matematické analýzy s cílem získat vhled do chování uživatelů a odhadnout jeho budoucí chování či obchodní potenciál, dále profilování uživatele, různé segmentace, reporting apod. Zpracování může být jak manuální, tak automatizované.
 4. Komu souhlas udělujete
  • Spolupracujícími třetími stranami se rozumí společnosti, jejichž produkty a služby Vám ve spolupráci s nimi nabízíme případně, jejichž prostřednictvím jsou vám nabízeny jejich produkty a služby. Váš souhlas tak vedle spol. Rondo.cz s.r.o. udělujete i těmto společnostem:
   • CRESON IT s.r.o., IČ 05725925
  • Podle zákonné definice je správcem osobních údajů každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování. Všechny výše vyjmenované společnosti vystupují jako tzv. společní správci Vašich osobních údajů. Pro účely uvedené v souhlasu si tedy údaje uvedené v souhlasu mohou sdílet a zpracovávat. Při udělování souhlasu ani později nelze vybírat, které společnosti bude souhlas udělen a které nikoli. Váš případný nesouhlas se zahrnutím pouze některých z uvedených společných správců budeme proto považovat za neudělení, resp. odvolání, tohoto marketingového souhlasu.
 5. Kdo může Vaše údaje zpracovávat
  • Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje. Pokud tento postup v některých případech využije spol. Rondo.cz s.r.o., nebo některá ze třetích spolupracujících stran při zpracování osobních údajů pro marketingové účely, je smluvně i regulací garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany spol. Rondo.cz s.r.o. Například, mezi zpracovatele, které spol. Rondo.cz využívá pro vedení emailové marketingové kampaně, patří spol. Mailkit s.r.o., IČ 26449901.
 6. Jak dlouho osobní údaje uchováváme
  • Souhlas udělujete spol. Rondo.cz s.r.o. a spolupracujícím třetím stranám jen jednou a zůstává v platnosti a účinnosti po dobu trvání smluvního vztahu, nebo užívání služeb alespoň s jednou ze společností a následující 1 rok nebo do doby, než souhlas odvoláte.
  • Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas.
 7. Jak můžete svůj souhlas odvolat
  • Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat, a to u spol. Rondo.cz s.r.o., nebo u některé ze spolupracujících třetích stran. Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah s jakoukoli společností ani na využívání jejich produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný.
  • Souhlas můžete odvolat prostřednictvím zaslaného emailu na adresu Rlx81@@YWjiMu@.fnc9I@fMOV@S@.iqco@@ZgwWuKN.rVa@AeloG.nn@ahS.O@mF.d.ooZ@IAmjZ.qxL.q@wcW.zPK@.No9.... Je důležité v případě odvolání souhlasu, abyste psali z registračního emailu, abychom mohli ověřit, že jste to opravdu Vy. Odvoláte-li souhlas u spol. Rondo.cz s.r.o., nebo u některé ze spolupracujících třetích stran, bude se toto odvolání vztahovat i na ostatní společnosti, což znamená, že žádná z nich nebude po tomto datu moct dál zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely uvedené v souhlasu. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a to ani na základě případně dříve udělených marketingových souhlasů nebo případných specifických marketingových souhlasů. Tyto případné další marketingové souhlasy tedy rovněž budeme považovat za odvolané.
 8. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů
  • Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistil nebo se domníval, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, abychom odstranili takto vzniklý závadný stav.
  • Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Zveřejněno na www.rondo.cz dne 15.09.2017