OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ RONDO.CZ

V RONDOgo s.r.o., IČO: 242 47 286, se sídlem: Freyova 82/27, 190 00 Praha-Vysočany, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 196838 (dále jen „Rondo.cz“), a Rondo data s.r.o., IČO: 290 64 07, se sídlem: Freyova 82/27, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 160959 (dále jen „Rondo data“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

OBSAH

 1. Kdo určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány?
 2. Jaké osobní údaje zpracováváme?
 3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?
 4. Využívání souborů cookies a dalších technologií při zpracování Vašich osobních údajů
 5. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“
 6. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
 7. Předání Vašich osobních údajů mimo členské státy Evropské unie
 8. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
 9. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
 1. Kdo určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány?
  • My v Rondo a Rondo data (dále společně jen „my“) určujeme za jakým účelem a jakými prostředky budou Vaše osobní údaje zpracovávány, tedy zejména shromážděny, zaznamenány, tříděny a popř. zpřístupněny, a také za řádné provádění takového zpracování Vašich osobních údajů odpovídáme.
  • Tato naše úloha vyplývá z našeho postavení společných správců osobních údajů (dále jen „společní správci“), neboť na základě smlouvy spolu společně provozujeme internetový portál Rondo.cz a vykonáváme tak společnou kontrolu nad zpracováním Vašich osobních údajů.
  • Na provozu internetového portálu Rondo.cz se podílíme společně, přičemž Rondo data se na tomto provozu podílí formou zpracování datových analýz Vašich údajů.
  • Za zpracování Vašich osobních údajů odpovídáme společně a svá práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů, která Vám náleží z titulu Vašeho postavení subjektu údajů, můžete vykonávat u kteréhokoliv ze společných správců, tedy jak u Rondo.cz, tak i u Rondo data. Dále nás můžete také kdykoliv kontaktovat s dotazem ohledně zpracování Vašich osobních údajů, a to způsobem uvedeným v části I. „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?. Do zpracování Vašich osobních údajů mohou být zapojeny další osoby včetně správců a zpracovatelů osobních údajů, které jsou uvedeny v části F „Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?.
 2. Jaké osobní údaje zpracováváme?
  • Je pro nás důležité, abyste věděl/a, jak a k jakým účelům Vaše osobní údaje zpracováváme. V následující části Vám přiblížíme, o jaké osobní údaje jde, včetně příkladů:
   1. Kontaktní údaje

    • Zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail jsou nezbytné k tomu, abychom Vám byli schopni svou komunikaci doručit. Jinak byste se nemusel/a o naší nabídce dozvědět.
   2. Identifikační údaje

    • Především jméno, příjmení, datum narození, uživatelské jméno a heslo, případně IČO a adresa podnikání jsou pro nás důležité, abychom měli jistotu, že kontaktujeme skutečně tu správnou osobu. Navíc bychom Vás rádi oslovovali Vaším jménem.
   3. Údaje o používání webových stránek Rondo.cz

    • Užíváním prostředí internetu a návštěvou webových stránek Rondo.cz (dále jen „webové stránky“ nebo „web Rondo.cz“) automaticky odesíláte IP adresu svého zařízení. Umíme tedy detekovat číslo sítě a podsítě, ve které se nachází Vaše zařízení. Pokud jste ve svém prohlížeči povolil/a ukládání tzv. cookies, jejich prostřednictvím k nám posíláte další informace, například o stránkách, které navštěvujete, o uživatelských předvolbách na Vašem počítači. Více informací o používání cookies naleznete v části D „Využívání souborů cookies a dalších technologií při zpracování Vašich osobních údajů“.
    • Z logů, kde se také z bezpečnostních důvodů zaznamenávají informace o Vaší aktivitě na webových stránkách, umíme odečíst délku jednoho přihlášení, úkony, které jste na webových stránkách prováděl/a, a také informace o údajích vyplněných do formulářů. Pro optimální zobrazení našich webových stránek a služeb využíváme informaci o Vašem operačním systému (například Windows nebo macOS), jeho verzi a technická data o zařízeních, ze kterých se přihlašujete (například typ Vašeho chytrého telefonu). To nám pomáhá neustále vylepšovat naše služby a přizpůsobovat je Vašim technickým možnostem. Více informací naleznete v části D „Využívání souborů cookies a dalších technologií při zpracování Vašich osobních údajů.
   4. Geolokační údaje

    • Jde o údaje, které identifikují GPS souřadnice (nebo adresní bod) konkrétního místa. Z logů do uživatelského účtu na Rondo.cz odečítáme Vaši polohu při přihlášení. Geolokační údaje také využíváme při návštěvě našich internetových stránek, abychom Vám podle Vaší aktuální polohy nabídli kontakt na nabízené služby ve Vaší blízkosti.
   5. Informace o využívání produktů a služeb

    • Pro lepší cílení v našich kampaních využíváme informace o tom, jaké služby čerpáte, s jakými podmínkami, zda je pořád využíváte, nebo jste je zrušil/a. Víme, jak často se přihlašujete do svého uživatelského účtu, a jestli jste v jeho prostředí provedl/a nějakou akci nebo jste se po chvíli odhlásil/a. Pro vylepšení našich služeb také využíváme informace z průzkumů a uživatelského testování.
   6. Informace o interakcích s Rondo.cz

    • Abychom předešli tomu, že Vás budeme kontaktovat vícekrát ze stejného důvodu, zaznamenáváme si informace o kontaktech mezi Vámi a námi. Jde zejména o údaje, jako je datum (případně čas) kontaktu, jeho důvod, a jestli jste kontakt inicioval/a Vy sám/sama, nebo my. Týká se to kontaktů přes všechny kanály, zejména přes telefon, chat, poštu, e-mail, nebo přes internetovou či mobilní aplikaci, kdy v takovém případě získáváme i GoogleID, nebo AppleID. Je to z toho důvodu, abychom Vám nabídku, která Vás neoslovila, nenabízeli znovu a lépe se tak orientovali ve Vašich potřebách.
   7. Informace ze sociálních sítí

   8. Transakční údaje

    • Zejména se jedná o čísla Vašeho účtu, jméno majitele účtu, čas a výši provedené platby, a to včetně transakcí, na jejichž základě dochází k připisování bodů do soutěží. Tyto údaje potřebujeme, abychom byli schopni provozovat program Rondo a abychom Vám byli schopni v případě Vaší finanční výhry v našem programu Rondo tuto finanční výhru zaslat.
   9. Informace z průzkumů a uživatelského testování

    • Když připravujeme nové služby nebo chceme znát názor na naše stávající služby a reklamy nebo chceme zjistit, jaké služby by se Vám líbily, ptáme se přímo Vás, našich uživatelů, v různých výzkumech. U vývoje nových služeb provádíme tzv. uživatelské testování. Tyto testy nám umožní zjistit, zda je aplikace nejenom líbivá, ale že je také jednoduše ovladatelná.
   10. Informace o nákupech

    • Pro evidenci Vašeho dobití Rondonů od našich partnerů a pro ověření validity dobití porovnáním s daty partnerů evidujeme údaje o Vašich nákupech uskutečněných u našich partnerů. Jedná se o údaje jako cena nákupu, počet přidělených Rondonů za nákup, datum a čas uskutečnění nákupu, informace o prodejci, informace o prodejně, kde byl nákup uskutečněn, a o položkách nákupního košíku.
 3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme
  • Osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí především od Vás samotných, a to z Vašeho používání webu Rondo.cz a služeb Rondo a naší komunikace s Vámi. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním Vašeho chování na webu Rondo.cz.
  • Další osobní údaje získáváme v rámci naší činnosti, přičemž se jedná zejména o odvozené údaje z Vámi poskytnutých údajů.
  • Další osobní údaje můžeme získávat od našich partnerů, kteří pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů a za námi stanovenými účely a jsou tedy ve vztahu k nám zpracovateli osobních údajů (například se jedná o údaje o Vašich nákupech) a/ nebo našich partnerů, kteří jsou správci osobních údajů. Více o zpracovatelích a správcích osobních údajů naleznete v části F „Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
 4. Využívání souborů cookies a dalších technologií při zpracování Vašich osobních údajů
  • Pokud navštívíte web Rondo.cz, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory, tzv. cookies. Cookie je malý soubor, který ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku Vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. Stejně tak používáme další technologie, které čtou informace o Vašem zařízení či prohlížeči, popř. na ně ukládají údaje. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web.
  • Některé cookies ukládá a čte přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:
   • identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například aby se Vám nesmazaly nasbírané body (tzv. Rondony), abychom si mohli zapamatovat Vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat Vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu Vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
   • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;
   • zaznamenávat údaje Vámi zadávané do služby;
   • zobrazit obsah našeho webu pro Vaše zařízení;
   • se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil Vaše připojení k našemu webu a nejedná místo Vás;
   • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu;
   • zajistit přihlášení přes sociální sítě Facebook, Google, Apple
  • Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.
  • Dále s Vaším souhlasem dochází k ukládání a čtení následujících cookies:
   • cookies z webu Rondo.cz, které nám umožňují:
    • sledovat návštěvnost našeho webu Rondo.cz, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;
    • zobrazovat Vám různé varianty našeho webu Rondo.cz, pokud testujeme nové funkcionality;
    • přizpůsobovat pro Vás obsah našeho webu Rondo.cz, například Vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat Vám další nabídky na míru na našem webu;
   • cookies třetích stran, které je mohou použít:
    • ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu Rondo.cz a na dalších webových stránkách;
    • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web Rondo.cz;
    • k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí jako je tlačítko „To se mi líbí“ a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web Rondo.cz; seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v části v části F „Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?.
  • Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v sekci Nastavení cookies a související zpracování.
  • Údaje o Vašem chování na webu Rondo.cz nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o následující údaje, které rovněž používáme pro účely uvedené výše:
   • IP adresa Vašeho zařízení (adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);
   • MAC adresa (adresa zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v místní síti);
   • operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
   • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
   • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na web Rondo.cz;
   • záznamy o datové komunikaci mezi Vaším zařízením a webem Rondo.cz.
 5. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
  • V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:
   • bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu či z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
   • na základě Vašeho souhlasu.
  • Jaká zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem webu Rondo.cz, nebo se zaregistrujete a zda nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro konkrétní vymezené účely.
  • V případě, že se zaregistrujete a následně soutěžíte, zpracováváme Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu či z důvodu plnění právní povinnosti, nebo také na základě Vašeho souhlasu, který jste udělil/a pro některý z konkrétně stanovených účelů zpracování.
  • Bez Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje za následujícími účely:
   • Zajištění Vaší účasti v programu Rondo
    • Takové zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi. Pokud si totiž vytvoříte účet na webu Rondo.cz, zpracováváme Vaše Kontaktní údaje, Identifikační údaje, Údaje o používání webových stránek Rondo.cz, Informace o využívání produktů a služeb, Informace o interakcích s Rondo.cz, Transakční údaje a Informace o nákupech na základě plnění smlouvy s Vámi, abychom mohli vést Váš uživatelský účet a Vy se mohli účastnit programu Rondo a soutěžit. Smlouva (resp. náš smluvní vztah s Vámi), o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením Vašeho účtu (Všeobecné podmínky členství v programu Rondo jsou dostupné na stránce Podmínky soutěže RONDO).
    • Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, tedy po dobu Vaší účasti v programu Rondo, a po dobu 3 let ode dne ukončení smluvního vztahu a Vaší účasti v tomto programu, nutných k provedení potřebných kroků souvisejících s vymazáním Vašich osobních údajů dle platné a účinné právní úpravy.
   • Naší ochrany před neoprávněním užitím našich služeb a ochrany před protiprávním jednáním
    • Za tímto účelem zpracováváme Vaše Kontaktní údaje, Identifikační údaje, Údaje o používání webových stránek Rondo.cz, Informace o interakcích s Rondo.cz, Transakční údaje a Informace o nákupech, a to pro zajištění našich oprávněných zájmů, kterými jsou ochrana před neoprávněným užitém našich služeb a ochrana před protiprávním jednáním.
    • Typicky jde o údaje sloužící k zajištění bezpečného používání našich produktů a služeb, řízení našich rizik, předcházení a vyhodnocování možných podvodných jednání apod.
    • Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, tedy po dobu Vaší účasti v programu Rondo, a po dobu 3 let ode dne ukončení smluvního vztahu a Vaší účasti v tomto programu, nutných k provedení potřebných kroků souvisejících s vymazáním Vašich osobních údajů dle platné a účinné právní úpravy.
   • Vylepšení našich služeb na základě jejich užívání
    • Pokud si vytvoříte účet na webu Rondo.cz, zpracováváme Vaše Údaje o používání webových stránek Rondo.cz, Informace o využívání produktů a služeb, Informace o interakcích s Rondo.cz, Informace ze sociálních sítí, Transakční údaje, Informace z průzkumů a uživatelského testování a Informace o nákupech také na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je vylepšování našich služeb na základě jejich užívání Vámi a optimalizace nabídek a funkcí v rámci webu rondo.cz a v mobilní aplikaci Rondo GO. Na základě informací získaných z uvedených osobních údajů, zejména z informací o Vaší spokojenosti s našimi službami, pro Vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se Vám u nás soutěžilo ještě lépe.
    • Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, tedy po dobu Vaší účasti v programu Rondo, a po dobu 3 let ode dne ukončení smluvního vztahu a Vaší účasti v tomto programu, nutných k provedení potřebných kroků souvisejících s vymazáním Vašich osobních údajů dle platné a účinné právní úpravy.
   • Naší interní evidence a ochrany našich práv a zájmů
    • Za tímto účelem zpracováváme Vaše Kontaktní údaje, Identifikační údaje, Údaje o používání webových stránek Rondo.cz, Geolokační údaje, Informace o využívání produktů a služeb, Informace o interakcích s Rondo.cz, Transakční údaje a Informace o nákupech, a to pro zajištění našich oprávněných zájmů, konkrétně ochrany našich práv a zájmů (tj. právních nároků), kterými jsou vedení naší vnitřní evidence a kontrola řádného poskytování našich služeb.
    • Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let po ukončení Vaší účasti v programu Rondo.
    • V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu také po celou dobu trvání takových řízení z důvodu výkonu a/ nebo obhajoby našich právních nároků.
   • Podpory a propagace našich služeb
    • Za tímto účelem zpracováváme Vaše Kontaktní údaje, Identifikační údaje, Údaje o používání webových stránek Rondo.cz, Geolokační údaje, Informace o využívání produktů a služeb, Informace o interakcích s Rondo.cz, Transakční údaje, Informace z průzkumů a uživatelského testování a Informace o nákupech a to pro zajištění našich oprávněných zájmů, kterými jsou podpora užívání našich služeb a šíření informací o těchto službách.
    • Vaše osobní údaje takto zpracováváme například v rámci průzkumů spokojenosti, připomínek životního jubilea a při přípravě a zasílání našich obchodních/ marketingových sdělení o námi nabízeném zboží či službách a optimalizaci nabídek přímo na webu Rondo.cz, včetně upozorňování na nově přidané partnery, kde je možné získat Rondony.
    • Nechceme Vás obtěžovat zbytečnou a nevhodnou komunikací, proto shromažďované osobní údaje využíváme k tomu, abychom lépe poznali Vaše potřeby a byli jim schopni nabídnout vhodné řešení. Uvedeným marketingovým/ obchodním sdělením tak může být např. nabídka účasti ve spotřebitelských soutěžích, nabídka zboží a služeb Rondo.cz a Rondo data.
    • Ke komunikaci s Vámi využíváme široké spektrum kanálů, zejména klasickou poštu, e-mail, SMS zprávy a push-notifikace, ale také i např. vyskakovací okna na webu Rondo.cz.
    • Zasíláním obchodních/ marketingových sdělení, která Vám jsou zasílána elektronicky prostřednictvím e-mailu a SMS můžete kdykoliv zrušit a jejich další zasílání zakázat, a to přes odkaz uvedený v každém takto zaslaném sdělení. V takovém případě Vám již nebudou obchodní/ marketingová sdělení nadále zasílána.
    • Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, tedy po dobu Vaší účasti v programu Rondo, a po dobu 3 let ode dne ukončení smluvního vztahu a Vaší účasti v tomto programu, nutných k provedení potřebných kroků souvisejících s vymazáním Vašich osobních údajů dle platné a účinné právní úpravy.
   • Přípravy anonymizovaných analýz pro naše partnery
    • Za tímto účelem zpracováváme Vaše Údaje o používání webových stránek Rondo.cz, Informace o využívání produktů a služeb, Informace o interakcích s Rondo.cz, Informace z průzkumů a uživatelského testování a Informace o nákupech, a to pro zajištění našich oprávněných zájmů spočívajících v poskytování anonymizovaných obchodních informací partnerům, v souladu s nimiž také připravujeme anonymizované analýzy, které poskytujeme našim partnerům.
    • Anonymizace je nevratný proces, kdy Vaše osobní údaje upravíme tak, že již Vás na jejich základě není možné identifikovat a nadále se nejedná o osobní údaje.
    • Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, tedy po dobu Vaší účasti v programu Rondo, a po dobu 3 let ode dne ukončení smluvního vztahu a Vaší účasti v tomto programu, nutných k provedení potřebných kroků souvisejících s vymazáním Vašich osobních údajů dle platné a účinné právní úpravy. Poznamenáváme, že uvedená doba se nevztahuje na anonymizované údaje, které již nejsou osobními údaji.
   • Plnění naších zákonných povinností
    • Za tímto účelem zpracováváme Vaše Kontaktní údaje, Identifikační údaje a Transakční údaje, a to pro splnění našich právních (zákonných) povinností. Jedná se např. o archivační povinnost podle různých zákonů regulujících oblast našeho podnikání.
    • Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
  • S Vaším souhlasem, který jste nám udělili při registraci v našem programu Rondo nebo i následně kdykoliv po Vaší registraci, zpracováváme Vaše osobní údaje dále za účely, ke kterým se souhlas udělili. Jedná se o následující účely zpracování:
   • Podpora a propagace služeb našich partnerů a příprava anonymizovaných analýz o Vašem zákaznickém chování naším partnerem.
    • Za tímto účelem zpracováváme Vaše Kontaktní údaje a Identifikační údaje (z těchto pouze jméno, příjmení, věk) a tyto údaje také předáváme našim partnerům.
    • Vaše osobní údaje takto zpracováváme například v rámci průzkumů spokojenosti, připomínek životního jubilea a při přípravě a zasílání obchodních nabídek partnerů elektronickými prostředky, na základě předání Vašich údajů partnerům.
    • Podrobné informace o předávání Vašich osobních údajů naleznete v části E „Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
    • Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání Vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu 1 roku ode dne Vaší poslední interakce s námi. Interakcí je myšleno udělení souhlasu a dále pak využívání webové aplikace Rondo.cz.
   • Podpora a propagace Rondo a produktů a služeb našich partnerů, včetně profilování a příprava anonymních analýz o zákaznickém chování.
    • Za tímto účelem zpracováváme Vaše Kontaktní údaje, Identifikační údaje, Údaje o používání webových stránek Rondo.cz, Geolokační údaje, Informace o využívání produktů a služeb, Informace o interakcích s Rondo.cz, Informace ze sociálních sítí, Transakční údaje, Informace z průzkumů a uživatelského testování a Informace o nákupech.
    • Abychom Vám mohli Rondo personalizovat, výše uvedené údaje analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme.
    • Takto můžeme použít rovněž údaje o Vašem chování na webu Rondo.cz, které jsme získali před tím, než jste se zaregistrovali, a můžeme sbírat údaje o Vašem chování na webu Rondo.cz i když se nepřihlásíte (např. když Vás identifikujeme pomocí cookies – vizte část D „Využívání souborů cookies a dalších technologií při zpracování Vašich osobních údajů).
    • V rámci takového zpracování Vašich osobních údajů dochází k tzv. marketingovému zpracování dat. Pod tím si můžete představit statistické a matematické analýzy s cílem získat vhled do chování uživatelů a odhadnout jeho budoucí chování či obchodní potenciál, dále profilování uživatele, různé segmentace, reporting apod. Zpracování může být jak manuální, tak automatizované.
    • Vaše osobní údaje takto zpracováváme například v rámci průzkumů spokojenosti, připomínek životního jubilea a při přípravě a zasílání našich obchodních nabídek elektronickými prostředky bez předání Vašich osobních údajů našim partnerům.
    • Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání Vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu 1 roku ode dne Vaší poslední interakce s námi. Interakcí je myšleno udělení souhlasu a dále pak využívání webové aplikace Rondo.cz.
   • Vylepšení našich služeb na základě jejich užívání, Podpora a propagace našich služeb, Příprava anonymizovaných analýz pro naše partnery.
    • Za těmito účely zpracováváme Vaše Údaje o používání webových stránek Rondo.cz, Geolokační údaje, Informace o využívání produktů a služeb, Informace o interakcích s Rondo.cz a Informace ze sociálních sítí, které byly získány prostřednictvím cookies a dalších nástrojů. Podrobné informace naleznete v části D „Využívání souborů cookies a dalších technologií při zpracování Vašich osobních údajů
    • Obsah zpracování realizovaný v rámci těchto účelů odpovídá popisu těchto účelů uvedenému výše, s Vaším souhlasem dochází pouze k rozšíření rozsahu údajů zpracovávaných pro tyto účely.
    • Pro tyto účely zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání Vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu 1 roku ode dne Vaší poslední interakce s námi. Interakcí je myšleno udělení souhlasu a dále pak využívání webové aplikace Rondo.cz.
 6. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
  • Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako společní správci (vizte část A „Kdo určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány?). To znamená, že my určujeme za jakým účelem a jakými prostředky budou Vaše osobní údaje zpracovávány, tedy zejména shromážděny, zaznamenány, tříděny a popř. zpřístupněny, a také za řádné provádění takového zpracování Vašich osobních údajů odpovídáme.
  • Vaše osobní údaje můžeme předávat, na základě Vašeho souhlasu, také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to například v souvislosti s plněním smlouvy s Vámi našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí, popř. kteří se s námi nacházejí v postavení společných správců, což jsou například provozovatelé sociálních sítí, jako je Facebook, Inc.
  • Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části E „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?. Takovými zpracovateli jsou:
   1. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, jako jsou Amazon Web Services, SuperNetwork s.r.o., Creative Developers spol. s r.o., I&Q GROUP, spol. s r.o. a další;
   2. provozovatelé marketingových nástrojů, jako je Facebook, Inc., Google, Inc. a Seznam.cz, a.s., kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro Vás;
   3. provozovatelé emailových marketingových kampaní jako je společnost Mailkit s.r.o., IČO: 264 49 901 a Etnetera a.s., IČO: 251 038 14;
   4. provozovatelé platebních bran jako je společnost ComGate Payments, a.s., IČO: 279 24 505.
 7. Předání Vašich osobních údajů mimo členské státy Evropské unie
 8. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
  • Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:
   1. Odvolání souhlasu
    • Veškeré souhlasy, které získáváme, jsou zcela dobrovolné a nejste povinni je poskytnout.
    • Neudělení nebo odvolání souhlasu pro některý ze shora uvedených účelů v části E „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? však nebude mít vliv na možnost zasílání našich obchodních/ marketingových sdělení v souladu s naším oprávněným zájmem (vizte shora uvedený účel pod písm. e) „Podpora a propagace našich služeb“).
    • Ve všech případech zpracování založených na souhlasu jej můžete odvolat prostřednictvím zaslání emailu na adresu Rlx81@@YWjiMu@.fnc9I@fMOV@S@.iqco@@ZgwWuKN.rVa@AeloG.nn@ahS.O@mF.d.ooZ@IAmjZ.qxL.q@wcW.zPK@.No9.... Odvolání je nutné odeslat z Vašeho registračního emailu, abychom mohli ověřit, že jste to opravdu Vy.
    • Odvoláte-li souhlas u Rondo.cz nebo Rondo data, bude se toto odvolání vztahovat i na druhého ze společných správcům (tj. Rondo.cz či Rondo data). Ustanovení předchozí věty znamená, že Rondo.cz ani Rondo data nebude po okamžiku odvolání souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely uvedené ve Vámi uděleném (a následně odvolaném) souhlasu.
    • Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.
   2. Právo na přístup
    • Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů Rondo.cz“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.
   3. Právo na opravu
    • Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
   4. Právo na výmaz
    • V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
     • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
     • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
     • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (vizte níže část pod písm. g) „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo
     • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
    • Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (vizte část E „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).
   5. Právo na omezení zpracování
    • V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů, a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:
     • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
     • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl/a);
     • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
     • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v této části pod písm. g) „Právo vznést námitku proti zpracování“). Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.
   6. Právo na přenositelnost
    • Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám/sama poskytl/a a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy (vizte část E „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.
   7. Právo vznést námitku proti zpracování
    • Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (vizte část E „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?) Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
    • Námitku můžete podat proti zpracování za následujícími účely: Naší ochrany před neoprávněním užitím našich služeb a ochrany před protiprávním jednáním, Vylepšení našich služeb na základě jejich užívání, Naší interní evidence a ochrany našich práv a zájmů, Podpory a propagace našich služeb, Přípravy anonymizovaných analýz pro naše partnery.
   8. Právo podat stížnost
    • Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
  • Souhlas můžete odvolat prostřednictvím zaslaného emailu na adresu Rlx81@@YWjiMu@.fnc9I@fMOV@S@.iqco@@ZgwWuKN.rVa@AeloG.nn@ahS.O@mF.d.ooZ@IAmjZ.qxL.q@wcW.zPK@.No9.... Je důležité v případě odvolání souhlasu, abyste psali z registračního emailu, abychom mohli ověřit, že jste to opravdu Vy. Odvoláte-li souhlas u spol. RONDOgo s.r.o., nebo u některé ze spolupracujících třetích stran, bude se toto odvolání vztahovat i na ostatní společnosti, což znamená, že žádná z nich nebude po tomto datu moct dál zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely uvedené v souhlasu. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a to ani na základě případně dříve udělených marketingových souhlasů nebo případných specifických marketingových souhlasů. Tyto případné další marketingové souhlasy tedy rovněž budeme považovat za odvolané.
 9. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
  • Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naše zákaznické centrum dostupné na adrese Rlx81@@YWjiMu@.fnc9I@fMOV@S@.iqco@@ZgwWuKN.rVa@AeloG.nn@ahS.O@mF.d.ooZ@IAmjZ.qxL.q@wcW.zPK@.No9.... Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.
  • Formuláře k uplatnění práv
  • Abychom Vám ještě více usnadnili uplatnění Vašich práv, můžete využít formuláře, které jsou dostupné na stránce o nás.